Mỹ D.
Mình không dám xài mà mua tặng mẹ chồng tương lai nhân dịp sinh nhật. ôi được khen đáo để, gặp là khen mình cũng mát lòng mát dạ.